Geldi Geçti Yar (Kürdi Hoyrat) Türkü Sözleri

Varyant 1

(ah hele zalım) Geldi geçti yar geldi geçti zalim yarım
(ah hele kurban) Bağrımı deldi geçti zalim yar
(ah hele zalim) Nice şah nice sultan
Nice şah nice sultan hayin yarim
(ah hele kurban) Tacı tahtı bıraktı geçti
Oğul aman aman aman aman
Dağlar duman aman aman aman aman
Ayrılmışım kavuşamam

***

Varyant 2

(ah hele zalım) Bülbül güle mi geldin
Bülbül güle mi geldin vay adan gurban
(ah hele kurban) Laldın anam laldın anam
Dile mi geldin vay kölenim ben
(ah hele kurban) Bildin ölem gülde vefa yok
Bildin ölem gülde vefa yok vay adan gurban
(ah hele zalım) Bile bile mi geldin dile yandım
Ah diyar aman aman aman aman aman
(oğul) Duman kalkmaz başımdan yaralıyım ayrılamam
Vurulmuşam halım yaman aman
Dağlar duman kavuşamam aman

***

Varyant 3

(ağam) Oku yara oku yara anan öle
(oğul) Gel derdin oku yara get derdin
Anam oku yara zalım yara
(ağam) Sinemde yavrum yer kalmadı
Kibarım sinemde anam yer kalmadı
(hele zalım) Meğer ok oku yara
(ah) Digel aman aman aman aman
Ayrılmışım halım yaman
Aman aman aman aman
Dağlar duman aman aman
(hele zalım) Sinemde anam yer kalmadı
Anam meğer ok oku yara
Ağamın elinden elinden
Di yörü yörü yörü yörü
Kalma yolundan geri

Enver Demirbağ
Elazığ

Salih Turhan tarafından derlenmiştir. Notalarıyla Uzun Havalarımız – Mustafa Özgül, Salih Turhan, Kubilay Dökmetaş – Ankara 1996, s.256

Ufacik Piçağimlan Türkü Sözleri

Ufacik piçağimlan (da)
Açtim penceresini
Optum sa memesini (de)
Vereym ceremesini

Şah şah şah
Geliyor İsmet Paşa
Asker oldum gidiyom
Yaşasin Gazi Paşa

Çektim ufak piçaği (da)
Dolandim dört bucaği
Gül yağı mi kokuyor
Nazmiye’nin kucaği

Şah şah şah
Geliyor İsmet Paşa
Asker oldum gidiyom
Yaşasin Gazi Paşa

Pencereden yukari (da)
Çiksam odalarina
Bir eve iki matmaz
Yatsam ortalarina

Şah şah şah
Geliyor İsmet Paşa
Asker oldum gidiyom
Yaşasin Gazi Paşa

Dağun başina furun (da)
Durun uşaklar durun
Ben alayim yarimi (da)
Sora siz beni vurun

Şah şah şah
Geliyor İsmet Paşa
Asker oldum gidiyom
Yaşasin Gazi Paşa

Ahmet Adnan Saygun
Rize

Ahmet Adnan Saygun tarafından derlenmiştir. Sa, sağ; Matmaz, matmazel, genç kız anlamlarına gelmektedir. Rize, Artvin ve Kars Havâlisi Türkü, Saz ve Oyunları Hakkında Bazı Malûmat, Ahmet Adnan Saygun, İstanbul, 1937, s. 36-37

Kızılcıklar Oldu Mu 1 Türkü Sözleri

Kızılcıklar oldu mu
Selelere doldu mu hey
Gönderdiğim çoraplar
Ayağına oldu mu

Mendili eline
Mendil verdim geline
Kara kına yollamış
Yar benim ellerime

Kızılcıklar kırmızı
Alamadım su kızı hey
Gerdanında beni var
Sandım seher yıldızı

Mendili eline
Mendil verdim geline
Kara kına yollamış
Yar benim ellerime

Tabakası aynalı
Su oğlana varmalı hey
Oğlan çok güzel ama
Anası olmamalı

Mendili eline
Mendil verdim geline
Kara kına yollamış
Yar benim ellerime

(TRT’de yer alan dörtlük)
Yaylı gelir taşlıktan
Dingil çıktı başlıktan
Şu köyün oğlanları
Evlenemez başlıktan

Kaynağı Bilinmiyor
Keşan

Nimet Çubukcuoğlu tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1711

Hissedince Kalbinde Ağrıları Türkü Sözleri

Hissedince kalbinde ağrıları
Ağlayınca gizlice akşamları
Korkma sakın küçüğüm
Herkes böyle tanır aşkları

Sessizce sever kalbin
İçin için yakar seni sevgin
Tek amacın ulaşmak olur sevgiliye
Unutmaya kalmaz halin

Umutsuzca boğulursun aşkın içinde
Üzgün, bezmiş bir şekilde
Ümit etmeye devam edersin
Olmayacağını bildiğin halde

Kalabalıktan kaçar yalnız kalırsın
Şiirler yazmaya başlarsın
Hep ama hep onu düşünerek
Bir gün okur diye saklarsın

Gün gelir unutmaya çalışırsın
Ama sonunda unutamadığını anlarsın
Korkma sakın küçüğüm
Elbet bir gün mutluluğu yaşarsın

Ahmet Eron

Adile Canım Adile Türkü Sözleri

Adile canım Adile
Kurban olam o dile
Asma filizi gibi
Sarılam ince bele

Adile dedikleri
Şekerdir yedikleri
Galatada bir olur
Adile dedikleri

Top tüfeyi alalım
Galataya varalım
O zalimin elinden
Adileyi alalım

Esbablarım kasayım
Sandıklara basayım
Adilenin derdinden
Ben kendimi asayım

Ignacz Kunos
Yöresi Bilinmiyor

Türk Halk Türküleri (Oszmán – Török Népköltési Gyüjtemény, Masodık Kötet: Oszmán – Török Népmesék es Népdalok, Budapest 1889) – Ignácz Kúnos (Yayıma hazırlayan: Doç. Dr. Ali Osman Öztürk) – Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1.baskı), Ocak 1998, s.17-18

İndim Çayır Biçmeye Türkü Sözleri

İndim çayır biçmeye (güzel han)
Eğildim su içmeye (yar amman)
Hey güzel güzel güzel han

Dediler yar geliyor
Kanat vurdum uçmaya
Hey güzel güzel güzel güzel han

Eski ayva yeni nar
Küsme bana nazlı yar
Hey güzel güzel güzel güzel han

Sen küsersen ben küsmem
Senden başka kimim var
Hey güzel güzel güzel güzel han

***

TRT Repertuvarındaki hali

İndim çayır biçmeye (güzelhan)
Eğildim su içmeye (yaramman)
Dediler yar geliyor (güzelhan)
Kanat verdim uçmaya (yaramman)

Hey güzel güzel güzel güzel han
Güzel maya çobanı yaramman

Eski ayva yeni nar (güzelhan)
Küsme bana nazlı yar (yaramman)
Sen küsersen ben küsmem (güzelhan)
Senden başka kimim var (yaramman)

Hey güzel güzel güzel güzel han
Güzel maya çobanı yaramman

Yöre Ekibi
Hatay

Halay. Hatay, Antakya, Şenköy’e aittir. Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1429. Evlerinin Önü – Cahit Öztelli, s.592

Hado’nun Ağıdı Türkü Sözleri

Elinde düşmüş ağır maşası
Boş kalmış ağ odanın köşesi
Bir haber salmış Mucur Paşası
Gelsin Hado Ka görüşek deyi

Hado Ka şu çevrenin ağası
Yetim yoksul gariplerin babası
Yasına gelmiş de Kırşehir valisi
Cenaze namazın kılayım deyi

Çıkılmaz yaylaya kurman çadırı
Meleşir sürüsü çifte katırı
Kişniyor ahırda küheylan atı
Sahibim Hado Ka binsin deyi

Aşret Hado Ka’sız ne yapar acep
Çırpınıp döğünür yiğenin Zeynep
Yoluyor saçlarını eylemiş kelep
Dönmez yola gitti beyimiz deyi

Zeynep Özdemir
Kırşehir

İbrahim Özdemir, Kırşehir, Mucur, Dalakçı Köyü, 1939 Doğ. Ziraat Okulu Mezunu; Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.229

Yüzüğüm Var Turalı Türkü Sözleri

Yüzüğüm var turalı
Bir yar sevdim buralı
O sürmeli gözlerin
Kıskandırır maralı

(Bağlantı)
Geliver geliver geli geliver
Arayı da açma geli geliver

Saraycığın çamları
Dumanlıdır dağları
Yar seni sevenlerin
Erir yürek yağları

Bağlantı

Zekai Aşçıkoca
Bozüyük