Size Selam Getirmişem 2 Türkü Sözleri

Serin sulu bulaglardan
Yeşil yaprak budaglardan
Lale rengli yanaglardan
Bal süzülen dodaglardan
Size sovgat getirmişem

Göl Hezer’in kenarından
Güzel odlar diyarından
Savalanın vugarından
Köroğlu’nun Nigarından
Size sovgat getirmişem

Goç Nebinin hecerinden
Settar Hanın hünerinden
Şehriyarın şeherinden
Dan ulduzu seherinden
Size sovgat getirmişem

Gehremanlar emeyinden
Ananın gan üreyinden
Han çobanın çöreyinden
Yaşıl yamın çiçeyinden
Size sovgat getirmişem

Yaşıl dağlar deresinden
Ovuç kesen beresinden
Kekliklerin feresinden
Çalhan inek keresinden
Size sovgat getirmişem

Gatar gatar durnalardan
Yaşıl başlı sonalardan
Hoş nağıllı hanalardan
Ağ birçekli analardan
Size sovgat getirmişem

Yurdumun saz avazından
Sarı telli got azından
Gecelerin ayazından
Möhnet çeken arazından
Size sovgat getirmişem

Azerbaycan dağ daşından
Şeheng kimi sırdaşından
Yaman günün gardaşından
Gorgut Dedemin yaşından
Size sovgat getirmişem

Aşık Valeh
Azerbaycan

Sovyetler Birliği’nin dağılma sürecinde Türkiye’ye göçen Azerbaycanlı sanatçı Huşenk Azeroğlu tarafından bestelenen ve Size Selam Getirmişem adıyla tanıtılan türkünün sözleri de Türkiye Türkçesine göre düzeltilmişti. Türkünün asıl ismi El Sovgatı dır.

Arkam Kalem Sensin Ziyaret Dağı Türkü Sözleri

Şu kaleye kara kilit astılar
Budak Beyi konağında bastılar
Dört bir yandan yollarını kestiler
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı

Koç yiğit yürüdü düzden aşağı
Belimiz berkili kadem kuşağı
Perakende oldu Irışvan uşağı
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı

Kervan konar göçer şu ala hana
Hasret bakar olduk şu Irışvan’a
İtimat kalmamış beye sultana
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı

Bozkurt Bey havlı da arkası kavi
Duldasına pısmış tüm göçer evi
Bilün Bey Paşalar nicoldu hani
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı

Gayri bu ellerde konup göçelim
Katar katar mayaları seçelim
Dost kim düşman kim eyi bilelim
Arkam kalem sensin Ziyaret dağı

Kaynağı Bilinmiyor
Kırşehir

Dulkadiroğlu Budak ve Bozkurt’un Kırşehir’deki Savaşı. Öyküleriyle Kırşehir Türküleri, Destanları, Ağıtları – Baki Yaşa Altınok, Oba Yayıncılık, Mayıs – 2003, Ankara, s.25-26; Vakıa ve Destan, Yap. 5.

Şimdiden (Bak a Ey Melek Yavrusu) Türkü Sözleri

Bak a ey melek yavrusu
Kıya bakarsın şimdiden
Senin bir derdimendin var
Oda yakarsın şimdiden

Senin yanına vardıkça
Payine yüzler sürdükçe
Elin öpüp yalvardıkça
Naza başlarsın şimdiden

Boyun selvi dalı gibi
Kokun cennet gülü gibi
Kızıl Irmak seli gibi
Çağlar akarsın şimdiden

Yolcu görse yoldan sapar
Kafir görse dine tapar
Hatır yapan Kabe yapar
Hatır yıkarsın şimdiden

Koroğlu sözüm hak deyu
Hakkın hikmeti çok deyu
Hiç kuculduğum yok deyu
İnkar edersin şimdiden

Aşık Koroğlu

Saz Şiiri Antolojisi – Vasfi Mahir Kocatürk, “Başlangıçtan bugüne kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri tarzında yazılmış en güzel Şiirleri” başlığıyla, Ayyıldız Matbaası, Ankara – 1963, s.94

Düşenlere (Bu Toprakta Kalır Adın) Türkü Sözleri

Bu toprakta kalır adın
Tohumların arasında
Yeşilinde tarlaların
Başakların sarısında

Günü gelir dağa çıkar
Yıldızlardan şiir çeker
Kanımızı siler yıkar
Suların en durusunda

Yıllar geçse de aradan
Kopar gelir ırmaklardan
Işır yine kurşunlanan
Dostlarının yarasında

Bayrak olur bize yarın
Rüzgarıyla ilkbaharın
Dalgalanır genç kızların
Gözlerinin karasında

Ülkü Tamer

Grup Yorum tarafından söylenmektedir.

Bulutlar Oynar Oynaşır 1 Türkü Sözleri

Bulutlar oynar oynaşır felekte
Gözüm kaldı hublar şahı melekte
Bir eli elimde biri dilekte
İçki kurmuş otağında sakinin

İki engel birbirine tokuşur
Didem yaşı deryalara karışır
Doğram doğram olmuş meze tutuşur
İçki kurmuş otağında sakinin

Derya kenarında olur adeler
Yel vurdukça siyah zülfün zedeler
Dolmuş kadehlere tatlı badeler
İçki kurmuş otağında sakinin

Hasan Çıtak
Artvin

Türkü/oyun havası, yörede Sarı Kız adıyla da bilinir. Muzaffer Sarısözen tarafından derlenmiştir. Rept. No: 923

Dinek Dağı 2 Türkü Sözleri

Çıka idim Dinek Dağı salına
At kataydım mal yemezin malına
Sıtkı bütün arkadaşın yoluna
Biz kelleyi verenlerdeniz

Belimizde kılıcımız kirmani
Taşı deler mızrağımız temreni
Düşmana yeke yek varmak zamanı
Hazır ol vaktine diyenlerdeniz

Bineyidim de kıratımın üstüne
Alaydım da martinimi bestime
Gafil varmak bir düşmanın üstüne
Hazır ol vaktine diyenlerdeniz

Neşet Ertaş
Kırşehir

Nazlı Ceylan Türkü Sözleri

Aydınlanmaz oldu sensiz geceler
Sabaha karanlık çöktü nerdesin
Hasretin ok gibi bağrımı deler
Ayrılık belimi büktü nerdesin

Yokluğun kör düğüm cana dolaşık
Bu cevr-i cefaya neylesin aşık
Yok mu merhametin yok mu bir ışık
Yıllar hayalimi yıktı nerdesin

Ey nazlı ceylanım ey gönül sultanım
Kalmadı dermanım nerdesin canım

Uğur Işılak

Tanımaz Beni (Aklımdan Geçeni) Türkü Sözleri

Aklımdan geçeni anlayan güzel
Şimdi görse bile tanımaz beni
Eski simalara seneler engel
Selam verse bile tanımaz beni

Uzak bir şehirde karşıma çıkıp
Tutsa ellerimden kenara çekip
Arada sırada yüzüme bakıp
Adres sorsa bile tanımaz beni

Getirip öteyi önüne sersem
Bir takım imalı ipucu versem
Tanıdın mı diye açıktan sorsam
Akıl yorsa bile tanımaz beni

Abdurrahim Karakoç