Ceyran (Yerden Ayağını) Türkü Sözleri

Yerden ayağını guş kimi üzer
Yay kimi dartılır oh kimi süzer
Gezen avcıların bağrını ezer
Baş alıf gedersen hayana ceyran

Evelden meylinin salıf çöllere
Baş alıf düşüfsen tozdu yollara
Senin şöhret şanın dilden dillere
Şöhretin yayılır aleme ceyran

Aşıh Şekir eyler ismini beyan
Oyçular düşüfdü peşine yayan
Bir men deyilem ki hüsnüne heyran
Baş alıf gedersen Muğan’a ceyran

Mecit Akyol
Arpaçay

Arpaçay’ın Yılanlı köyünde derlenmiştir. Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Selâhattin Olcay, A. Bican Ercilâsun, Ensar Aslan, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1976.

Ad Olmaz (Bu Dünyanı) Türkü Sözleri

Bu dünyanı men tecrübe eyledim
Namerd körpü salsa onda ad olmaz
Bir merd ile ağı yesen şirindi
Yüz namerdle şeker yesen dad olmaz

Yadın oğlu yağı aşa mehmandı
Dar gününde bahırsan ki usandı
Düşen günü düşmen ile düşmandı
Yüz il keçse gohum senden yad olmaz

Elesger’em sözüm yetir nisaba
Serf edenler sebt elesin kitaba
Heç namerdin adı gelmez hesaba
Merd bir olur onda iki ad olmaz

Aşık Elesker
Azerbaycan

Koşma. Azerbaycan Aşıkları ve Halk Şairleri (2.cilt), Doç.Dr.Saim Sakaoğlu, Yrd.Doç.Dr.Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek, Halk Kültürü Yayınları:10, İstanbul – 1986, s.67

Tersine Hiciv Türkü Sözleri

Fikir yürütmekte neyine senin
Şöyle boylu poslu görünsen yeter
Popla topun var ya gerisi yalan
Ekmeğe soğanı dürünsen yeter

İstersen kiralan olmazsa satıl
İşe yaramazsan sürüden atıl
Topal eşek gibi kervana katıl
Yürümek neyine sürünsen yeter

Elalem milyonlar kazansın hele
Zenginin malını dolarsın dile
Sana çok yakışmış zincirsiz köle
Hasırsız çulunu bürünsen yeter

İlim irfan yalan gerçek büyüdür
Çalıp çarpan kendisinin beyidir
Bir hiç olmaktan daha iyidir
Çöp (Bok) yığını olup kürünsen yeter

Yiğit görün ama beleşe geçin
Büyükler var iken olur mu suçun
Her gün biraz daha kaybolmak için
Oturduğun yerden yerinsen yeter

Ozan Harun Yiğit
Konya

Konya, Ilgın’a aittir.

Arabacı 1 Türkü Sözleri

Arabacı arabacı
İşte sana ben kiracı
(Arabacı sür nereye)
Beyoğlu’na

Yallah yallah yallah yallah
Haydindi tıkır mıkır yallah yallah

Arabaya da binelim
Beyoğlu’na da gidelim
(Arabacı sür nereye)
Üsküdar’a

Yallah yallah yallah yallah
Haydindi tıkır mıkır yallah yallah

Bu eğlence böyle mi olur
Aman beyim liraları da bozdur
(Arabacı sür nereye)
Sirkeci’ye

Yallah yallah yallah yallah
Haydindi tıkır mıkır yallah yallah

Turhan Sözkesen
İstanbul

Mustafa Hoşsu tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1551

Gelinlik Kızlar Gelmiş Türkü Sözleri

Gelinlik kızlar gelmiş
Düğün neşesi olmuş
Girmişler hep kol kola
Canım diyenler olmuş

Düğünde halay kurdum
Abo çekip kol yordum
Kurulduk sahalara
Potayı gözden vurdum

Ahmet Kocayel
Tarsus

Halebi halay havası. İçel, Tarsus, Köselerli Köyü’ne aittir. Abo çekmek, hey çekmek (nara); Pota, hedef, nişangah anlamlarına gelmektedir. Talip Özkan tarafından derlenmiştir. Rept. No: 2388

Meşe (Annacına Almış Koca Berid’i) Türkü Sözleri

Annacına almış koca Berid’i
Farıdı da deli gönlüm farıdı
Hazreti Nuh’tan beri kimler var idi
Nuh’un tufanını bilin mi meşe

Annacına almış koca ardıcı
Başına yağar da boranla gıcı
Gittin Kabe’ye de oldun mu hacı
Ol Beyt-Şerif’e yüz sürdün mü meşe

Şu meşenin bir incecik yolu var
Sayamadım yüz bin türlü dalı var
Şu dünyanın yüz bin türlü hali var
Şu dünyanın halinden bilin mi meşe

Karac’oğlan der bu da böyle olsun
Başındaki kuru dalın göğersin
Senin bahşışını Bertiz’li versin
Ol Bertiz’in halini da bilin mi meşe

Karacaoğlan

Karaca Oğlan Sıvas’a giderken Ahır Dağı’nın karşısına varınca bir meşe görüyor. Dönüşünde bakıyor ki meşe kurumuş. Bu türküyü söyleyince meşe yeniden yeşeriyor. Karaca Oğlan – Bütün Şiirleri, Cahit Öztelli, s.407-408

Irmaktan Geçti Gördüm Türkü Sözleri

Irmahdan geşdi gördüm (elmasım)
Gül içinden gül derdim (hele hele gel)
Öpmeye kıymaz idim (elmasım)
Seni ellere verdim (diloy diloy vay vay vay)

Acem şali beldedir (elmasım)
Etekleri yerdedir (hele hele gel)
Dünya güzelle dolsa (elmasım)
Yine gönlüm sendedir (diloy diloy vay vay vay)

Cafer Kaya
Çorum

Gadan Alım (Araz’ı Ayırdılar) Türkü Sözleri

Araz axar qıyqacı
Ay qız ay qız ay qız amandır
Budur gelir cüt bacı
Gadan alım
Biri menim sevgilim
Ay qız ay qız ay qız amandır
Biri onun dilmacı
Gadan alım

Arazı ayırdılar
Ay qız ay qız ay qız amandır
Su ile doyurdular
Gadan alım
Men senden ayrılmazdım
Ay qız ay qız ay qız amandır
Zülmle ayırdılar
Gadan alem

Aras üste buz üste
Ay qız ay qız ay qız amandır
Kebap yanar köz üste
Gadan alım
Koy meni öldürsünler
Ay qız ay qız ay qız amandır
Bir ala göz qız üste
Gadan alem

Civanşir Güliyev
Azerbaycan

Gadan, derdin anlamına gelmektedir.

Dinlemezsen Pişman Olursun Türkü Sözleri

Dinle yavrum dinle büyük sözüdür
Eğer dinlemezsen pişman olursun
İyilik mertlik insanlığın özüdür
Eğer bilemezsen pişman olursun

Aklın ermediği işe karışma
Haddinden yüksek olanla yarışma
Büyük lokma yut büyük konuşma
Eğer konuşursan pişman olursun

Kinci olma erirsin için için
Eşin dostun komşunla iyi geçin
Her ne yapsan yap Allah rızası için
Eğer yapmazsan sonra pişman olursun

Her insandan dost olmaz bilmelisin
Ağlayanla ağla gülenle gülmelisin
Yılanın başını fırsat varken ezmelisin
Eğer ezmezsen sonra pişman olursun

Ergün der her zaman ol cana yakın
Yaklaşma belaya uzaktan bakın
Müşkülün mazlum haline gülme sakın
Eğer gülersen sonra pişman olursun

Ozan Ergün Yalçın
Arpaçay