Keşke Bu Yerlere Gelmez Olaydım Türkü Sözleri

(hay) Keşke bu yerlere gelmez olaydım
Kırılsın ellerim vurmaz olaydım
(hay) Seni bu hallerde görmez olaydım
Ölenecek Mahmut diyim yar diyim

(hay) Öylen ilen ikindinin çağında
Bir gül yitmiş nazlı yarin bağında
(hay) Yıkılacak Karaman’ın dağında
Ölenecek Mahmut diyim yar diyim

İstanbul Belediyesi Kons.
Erzurum

1929 yılında İstanbul Konservatuarı Müdürü Ziya Bey başkanlığında, Ferruh Bey, film operatörü Remzi Bey, Kösemihalzade Mahmut Ragıp Bey ve İstanbul Türkiyat Enstitüsü asistanlarından Abdülkadir Bey tarafından derlenmiştir.

Çamşıhına Vardım Haraba Olmuş Türkü Sözleri

Çamşıhına vardım haraba olmuş
Sordum şu çamşıhının yiğidi n’olmuş
Hiç güzel kalmamış Divriğye dolmuş
Zannedersin Divriğ Ankara olmuş

Dilerim sevdiğim allahtan bulasın
Ellerinden gözlerinden olasın
Duvarlar dibinde melul kalasın
Ellerinden tutup gezdirenin ben olam

Feyzullah Çınar
Sivas

Karanfilim Burçta Türkü Sözleri

Karanfilim buçta burçta
Aklım aldı bir bakışta
A ferişte a ferişte
Eli karanfilli gelin

Ah eli karanfilli gelin
Başı deste güllü yarim

Ben bir güvercinin olsam
Çadırın başına konsam
Çırpınıp yanına gelsem
Eli karanfilli gelin

Ah eli karanfilli gelin
Başı deste güllü yarim

Adnan Türköz
Bünyan

Kayseri, Bünyan’a aittir. Adnan Ataman tarafından derlenmiştir. Rept. No: 3053

Yansımalar (Araca Takılan) Türkü Sözleri

Araca takılan plaka mıdır
Özde ne var ise söze o yansır
Özden gelirse söz yalaka mıdır
Hazmettiğin neyse yüze o yansır

Bir alet çıkmış da niyet ölçermiş
Hukuka saygımız niye alçalmış
Tahammülsüz tavır kapıyı çalmış
Görüntü ne ise poza o yansır

Muvazzaf demokrat sivil savunma
Kavramlar sulandı gel de aldanma
Her bayrak sallayan samimi sanma
Nakışta ip neyse beze o yansır

Ben ebeyim diyor sen doğursan da
Hamurda yok hakkın sen yoğursan da
Haciz var harmanda sen savursan da
Eylemin ne ise göze o yansır

Sevgi saygı tahammül bize tutku
Milli değerlere sevdamız katkı
Yorulsam da çekmem bir veda nutku
Haykırırsa mısra ize o yansır

Ali Rıza Malkoç

17.04.2007, Bursa

Neler Var (Vücudum Mülkünden) Türkü Sözleri

Vücudum mülkünden yağmur kar gitmez
Niçin gelmez baharımda neler var
Doğmaz tan yıldızı şafaklar atmaz
Güneş çalmaz seherimde neler var

Yüzbin tellal hicranımı satarlar
Müşteriler ellerinden kaparlar
Dertten kale gamdan saray yaparlar
Gelin bakın seherimde neler var

Ben gurbete çıktım yüzü ağ gibi
Vatan tuttum bahçe gibi bağ gibi
Kaderime dayanırdım dağ gibi
Ben ne bilem takdirimde neler var

Soran yok Zülali nedir bu suçun
Hicran dağlarında hicranın göçün
Hicran ile kesin bağrımı açın
Bir bakın ki ciğerimde neler var

Aşık Zülali
Posof

Barekalla Ne Hoş Güzel Türkü Sözleri

Süzer canane gözünü
İşitsem bari sözünü
Medhederiz gün yüzünü
Barekalla ne hoş güzel

Oluruz zülfünün bendi
Can verir lebinin kandi
Şehr-i İstanbul’da kendi
Barekallah ne hoş güzel

Leblerini handan eder
Aşıkları giryan eder
Melekleri hayran eder
Barekallah ne hoş güzel

Arasın rakip bulmasın
Ol yare vasıl olmasın
Gül cemali hiç solmasın
Barekallah ne hoş güzel

Sözüm ana kar edeydi
Bir kez benimsin diyeydi
Ahmedi’ye lutf edeydi
Barekallah ne hoş güzel

Üçüncü Sultan Ahmed

Saz Şiiri Antolojisi – Vasfi Mahir Kocatürk, “Başlangıçtan bugüne kadar Türk Edebiyatının Saz Şiiri tarzında yazılmış en güzel Şiirleri” başlığıyla, Ayyıldız Matbaası, Ankara – 1963, s.232

Çok Cehdettim Menzilime Türkü Sözleri

Çok cehdettim menzilime yetmedim
Bilmem yaralarım neden onulmaz
Gidem dedim nazlı yare gitmedim
Bilmem yaralarım neden onulmaz

Katıymış feleğin yayı kılıcı
Bir dost bulamadım derdim yanıcı
Ah ü zarla bu dert beni alıcı
Bilmem yaralarım neden onulmaz

Sen de benim ah ü zarım duymadın
Çok çağırdım tamamına saymadın
Ya ben çağırmadım ya sen uymadın
Bilmem yaralarım neden onulmaz

Kimse bilmez yürekteki derdimi
Acep pirim etmen m’ola yardımı
Güzel dostum kestin m’ola virdimi
Bilmem yaralarım neden onulmaz

Ey Veli derdini tabibe söyle
Gene bir tabipsin sen merhem eyle
Aşık yaralı mı ben gibi böyle
Bilmem yaralarım neden onulmaz

Aşık Veli

Aşikar İstiyom Gizli İstemem Türkü Sözleri

Dostum bu baharı yazsız geçirdim
Yoksa dertli misin sende ben gibi
Aşkına badeyi susuz içirdim
Aşikar istiyom gizli istemem

Dilerim sevdiğim yüzün ağ olsun
Aşığın maşuğa sözü çok olsun
İsterse düşmanım karlı dağ olsun
Aşikar istiyom gizli istemem

Kaynağı Bilinmiyor
Orta Anadolu

Kamil Abalıoğlu tarafından derlenmiştir. Müzik, Kamil Abalıoğlu’na aittir.