Hazan İle Geçti Gülşeni Bustan Türkü Sözleri

Hazan ile geçti gülşeni bustan
Eyler dertli bülbül zâr garip garip
Haraba yüz tuttu bezmi gülistan
Ağla şimdengeru var garip garip

Hançeri feleğin ucu ciğerde
Gittikçe artıyor yara bu serde
Diyarı gurbette tutuldum derde
Gel tabip yaramı sar garip garip

Emrah bizim elin gonca gülleri
Açılmıştır öter dost bülbülleri
Ben sefil sergerdan gurbet elleri
Gezeyim bir zaman yar garip garip

Erzurumlu Emrah

Aşık Emrah’ın da benzer bir türküsü bulunmaktadır.

Evleri Var Üç Katlı Türkü Sözleri

Evleri var üç katlı
İçinde var üç bacı
Hangisini alayım
Biri birinden tatlı

Birinin adı Gülinar
Biri Gönül Lalezar
Aşkımı etmem inkar
Birisinde gönlüm var

Saçlarının sarısı
Bir elmanın yarısı
Üç bacının içinde
Yakti beni birisi

Mavi boncuk takarım
Kapınızda bakarım
Üç bacıdan biriyle
Birleşecek kaderim

Aydın Topçu
Bayburt

Ahmet Ulus tarafından derlenmiştir.

Yatıvermiş Kargalı’nın Düzüne 1 Türkü Sözleri

(aman) Yatıvermiş de Kargalı’nın düzüne
Salıvermiş ellerini yüzüne
Zalım kurşun nerden değmiş dizine
Kalk birader usul usul gidelim
Kalk birader yavaş yavaş gidelim

(aman) Yatıvermiş de Kargalı’nın bayıra
Salıvermiş ellerini çayıra
Kadir Mevlam ikimizi kayıra
Kalk birader usul usul gidelim
Kalk birader hanemize gidelim

Nida Tüfekçi
Keskin

Bozlak. La veya re karar bozlak dizisinde söylenen bir uzun havadır. (La) bozlak dizisi (la-sib-do-re-mi-fa-sol-la) Bozuk düzen (la-re-sol) veya bağlama düzeninde (la-re-mi) çalınabilir. N.Tüfekçi derlemiştir. Notalarıyla U.Havalarımız – S.Turhan, s.503

Karaduta Yaslandım Türkü Sözleri

Karaduta yaslandım
(Ah leylim emmoğlu emmoğlu)
Yağmur yağdı ıslandım (dayımoğlu)
Yeni de çıkmış hamamdan
(Ah leylim emmoğlu emmoğlu)
Rengini de güller kıskandı (dayımoğlu)

Haniyada yarim ahacık ahacık
Küçük hanım ufacık ufacık
Haniyada yarim gül pembe gül pembe
Benim de gönlüm var sende var sende

Şeker koydum kaseye
(Ah leylim emmoğlu emmoğlu)
Kızlar çıkmış gezmeye (dayımoğlu)
Kız oğlanı görünce
(Ah leylim emmoğlu emmoğlu)
Başlar yaşmak çözmeye (dayımoğlu)

Haniyada yarim ahacık ahacık
Küçük hanım ufacık ufacık
Haniyada yarim gül pembe gül pembe
Benim de gönlüm var sende var sende

Cevat Erkmen
Orta Anadolu

1969 yılında Ahmet Sezgin tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1918

Uzaklardan Bir Yel Esti Türkü Sözleri

Uzaklardan bir yel esti
Kırdı bütün dallarımı
Kime deyim ne söyleyim
Şu perişan hallarımı

Yine efkar bastı beni
Pazarlarda sattı beni
Mansur gibi götürüp de
Darağacına astı beni

Hele bakın şu garibe
Başka söz gelmiyor dile
Kurban olam o Ahmed’e
Nebilerin serverine

Sabit İnce
Kozaklı

Altın Tasta Gül Kuruttum 3 Türkü Sözleri

Altın tasta gül kuruttum
Yari sinemde uyuttum
O söyledi ben unuttum

Gönül ülfetini buldu
Saçı-Leylaya vuruldu

Evlerimin önü kömür
Kömürün altında neler
Neler etti bana neler

Gönül ülfetini buldu
Saçı-Leylaya vuruldu

Bahçelerde gül suladım
Bakup bakup ben a(ğ)ladım
Zülfün boynuma doladım

Gönül ülfetini buldu
Saçı-Leylaya vuruldu

Ignacz Kunos
Yöresi Bilinmiyor

Türk Halk Türküleri (Oszmán – Török Népköltési Gyüjtemény, Masodık Kötet: Oszmán – Török Népmesék es Népdalok, Budapest 1889) – Ignácz Kúnos (Yayıma hazırlayan: Doç. Dr. Ali Osman Öztürk) – Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1.baskı), Ocak 1998, s.25

Yaz Gelip De Beş Ayları Doğunca 8 Türkü Sözleri

Yaz gelip de beş ayları doğunca
Kuru çayların kenarını sel alır
Lale bitip sümbül boynun eğince
Kız oğlana nergis verir gül alır

Haşarı da deli gönlüm haşarı
Güzel sevenlerin çeşmi yaşarı
Çok çıkartma zülüflerin dışarı
Yel eser de zülüfünden tel alır

Silinmiş hançerden aktır bileğin
Hak yanında kabul olsun dileğin
Yavaş yürü usul boylu meleğim
El ariftir gezişinden hel’ alır

Karacaoğlan kaynayıp da coşunca
Yar elinden dolu bade içince
Gurbet elde baş yastığa düşünce
Korkarım ki nazlı yarim el alır

Şekip Şahadoğru
Çorum

Hel’, hile anlamına gelmektedir.