Doktor Gelmiş Yaralarım Bağlıyor Türkü Sözleri

Doktor gelmiş yaralarım bağlıyor
Gurbet elde garip annem ağlıyor
Nazlı bacım kara yaslar bağlıyor

Aman doktor aman yaram derindir
Yaramı bağlayan allı gelindir

Aman doktor hançer derin işledi
Kan kurudu can çıkmaya başladı
Yaralarım göz göz oldu işledi

Aman doktor aman yaram derindir
Yaramı bağlayan allı gelindir

Salih Dündar
Erzincan

Bir Gurşun Atacağım Türkü Sözleri

Bir gurşun atacağım da
Durnamın ganadına
Gız seni alacağım da
O yarin inadına

Gurbanolim heyranolim
O yarin yürüşüne

Bir gurşun atacağım da
Durnamın sürüsüne
Vuruldum ölüyorum da
Güzelin birisine

Gurbanolim heyranolim
O yarin yürüşüne

Bir gurşun atacağım da
Durnamın ayağına
Gız sene ölüyorum da
Gel yanıma yanıma

Gurbanolim heyranolim
O yarin yürüşüne

Şefik Torungil
Erzurum

Suat Işıklı tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1256

Yine Sevdiceyim Göynüne Uydu Türkü Sözleri

Yine sevdiceyim göynüne uydu
Cereme kesildi gözlerin eydi
Üç toptan mintanı gündeye geydi

Aldırdım elimden urumelliyi
Çifte benliyi

Daracık sokağı duman bürüdü
Herkes sevdiyini aldı yürüdü
Benim sevdiceyim burda bir idi

Aldırdım elimden urumelliyi
Keman kaşlıyı

Tepeler tepeler yüksek tepeler
Orda ya(ğ)mur yağar burda serpeler
Kulağına takmış zümrüd küpeler

Aldırdım elimden urumelliyi
Bal dudaklıyı

Ignacz Kunos
Yöresi Bilinmiyor

Türk Halk Türküleri (Oszmán – Török Népköltési Gyüjtemény, Masodık Kötet: Oszmán – Török Népmesék es Népdalok, Budapest 1889) – Ignácz Kúnos (Yayıma hazırlayan: Doç. Dr. Ali Osman Öztürk) – Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1.baskı), Ocak 1998, s.60-61

Işıklar Sarsın Bizi Türkü Sözleri

Gel duvarları yıkalım
Gel doruklara çıkalım
Gel ufukları yakalım
Yakalım sesimizi
Gel ateşe gel güneşe bir düşe
Işıklar sarsın bizi
(Baharlar sarsın bizi)
Gel yarınlara koşalım
Gel denizleri aşalım
Gel yıldızlara taşalım
Taşalım kalbimizi
Gel öyküler içine
Gel görelim denizi
Gel taşalım gökyüzüne
Gel aşalım kendimizi
Yaprağı gel toprağa gel
Rüzgarla gel yağmurla gel

Ersin Ergün

Müzik, Mehmet Gümüş’e aittir.

Menden (Mühennes Seyragıb) Türkü Sözleri

Mühennes seyragıb o hain hebis
Ne yaman gandırıb a yara menden
Le’netullahlein şeytan iblis
Ne dedi dost kesdi ay ara menden

Mecnun Leyla deyip bu dağı biler
İçen zehrin dadın budağı biler
Açan üreyimde bu dağı biler
Sağalmaz bu düyün a yara menden

Elesger tagsırın oldu ne aya
Kim inansın gesem edim ne aya
Bu ahim galmasın ile ne aya
Bir haber aparın a yara menden

Aşık Elesker
Azerbaycan

Koşma. Azerbaycan Aşıkları ve Halk Şairleri (2.cilt), Doç.Dr.Saim Sakaoğlu, Yrd.Doç.Dr.Ali Berat Alptekin, Esma Şimşek, Halk Kültürü Yayınları:10, İstanbul – 1986, s.55

Kalemim (Bazen Durur) Türkü Sözleri

Bazen durur bazen coşar çağlardı
Epeyce zamandır sustu kalemim
Yaren ile hüzünlenir ağlardı
Daima överdi dostu kalemim

Bazen yare bazen sere dokundu
Taştan değil dost gülünden sakındı
Hiç gülmedi hep halinden yakındı
Selamı sabahı kesti kalemim

Türkü oldu bestelerde dolaştı
Her makamdan şarkılara bulaştı
İşi bitti kendisiyle dalaştı
Az daha deldirdi postu kalemim

Külleri savruldu közü tükendi
Kalıbı büyüdü özü tükendi
Bağırdı çağırdı sözü tükendi
Sazını duvara astı kalemim

***

(Kaynaktan bağımsız dörtlükler)

Sevgisini bin baharda bulamadı
Bu çileye tahammülü kalmadı
Yine namert kapısın çalmadı
Yalancı mertlere küstü kalemim

Tan yeliyle dağbaşında tozarken
Gonca güle methiyeler dizerken
Seni beni başkasını yazarken
Birgün bam teline bastı kalemim

Salih Altun
Şavşat

Artvinli Halk Şairleri – Bekir Karadeniz, s.35

Ay Oğlan Yegit Misin 2 Türkü Sözleri

Ay oğlan yiğit misin (yumalacık Azime’m)
Dağlarda geyik misin
Selam verdi almadı (aman yumalacık Azime’m)
Allah’tan büyük müsün

Harman yeri yarılır (yumalacık Azime’m)
Baban bana darılır
Darılmandık a bubam (aman yumalacık Azime’m)
Elin oğlu sarılır

Tarladan gel tarladan (yumalacık Azime’m)
Yollar çamur olmadan
Alacaksan al beni (aman yumalacık Azime’m)
Gül renkli yüzün solmadan

Kaynağı Bilinmiyor
Kütahya

1937 yılında Ferruh Arsunar tarafından derlenmiştir. Türk Anadolu Halk Türküleri, Ferruh Arsunar, Halkevleri Genel Merkezi Yayınları No 2, Ankara, 1965, s. 44-45

Yılan Akar Kayadan Türkü Sözleri

Yılan akar kayadan
Ben ölmem bu yaradan
Seni benim elimden
Ancak alır Yaradan

Of dağlar dağlar dağlar
Gurbette yarim ağlar
Meyvasını kuş yemiş
Issız kalmış o bağlar

Bağçesinde hıyarlar
Bizi burda duyarlar
Ecelinden öleni
Acap nere koyarlar

İstanbul Belediyesi Kons.
Gümüşhane

1929 yılında İstanbul Konservatuarı Müdürü Ziya Bey başkanlığında, Ferruh Bey, film operatörü Remzi Bey, Kösemihalzade Mahmut Ragıp Bey ve İstanbul Türkiyat Enstitüsü asistanlarından Abdülkadir Bey tarafından derlenmiştir.

Höyük Altı Minare Türkü Sözleri

Höyük altı minare
Sevdim ama ne çare
Derdimin dermanıdır
Canım feda o yare

(Bağlantı)
Oyalıdır yazması
Yürek yakar bakması

Söğüt yolu tozludur
Yarim ela gözlüdür
Söyleyin bekarlara
o yar bana sözlüdür

Bağlantı

Kızıltepe taşları
Seyrederiz kuşları
Kuşlar hep yuva kurdu
Biz kurarız düşleri

Bağlantı

Zekai Aşçıkoca
Bozüyük

Karşıda Gördüm Seni 2 Türkü Sözleri

Karşıda gördüm seni
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Gülinen derdim seni
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Öpmeğe kıyamazken
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Yad ele verdim seni
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)

Gökte yıldız kümesi
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Ağzımda kız memesi
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Dudağın oğul balı
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Fırlanıyor arısı
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)

Ak darı beyaz darı
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
O yandan aktar beri
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Ağu olsa içerim
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Gerdandan akan teri
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)

Değirmen boyu çiçek
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Orak getirin biçek
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Ben yarimi tanırım
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Orta boylu mor çiçek
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)

Şu gelen göçe benzer
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Göç değil hiçe benzer
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Ben yarimi tanırım
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)
Kınalı koça benzer
(kız Emine Emine yandım kibar Emine)

Döne Polat
Gaziantep

Kadın halayı. Bu halay havası TRT repertuarına bazı sözleri çıkartılarak alınmıştır. Gaziantep Folkloru, Ferruh Arsunar, TC MEB Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlüğü Yayımlarından Seri II Sayı 7, İstanbul, 1962, s. 31-32