Ağa Han Elin Kırılsın Türkü Sözleri

Ağa han elin gırılsın
Niye aldın yarim elimden
Al iken gara geyindirdin
Aldın ihdiyarım elimden

Al dilinen inandırdın
Yârı yardan usandırdın
Tağrif ele utandırdın
Bu çarhı gaddarın elinden

Cihan tab eyler firaga
Gara gey başdan ayaga
Yarsız varmaram otağa
Tanrı al goncanın elinden

Ali Aydın
Arpaçay

Arpaçay’ın Büyükaküzüm köyünde derlenmiştir. Arpaçay Köylerinden Derlemeler, Selâhattin Olcay, A. Bican Ercilâsun, Ensar Aslan, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1976.

Kangallının Kayası Türkü Sözleri

Kangallının kayası
Yarim Türkmen mayası
Yarime kurban olsun
Üç mahlenin kahyası

Köşkün önü sündürme
Yar beni süründürme
Seni diledim geldim
Boynu bükük gönderme

Sulara basma güzel
Bakışı yosma güzel
Felek bizi ayırdı
Selamı kesme güzel

Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
O yar ile gezmesi
Sefa imiş bilmedim

Mustafa Cengiz
Nevşehir

Nevşehir, Hacıbektaş’a aittir. Kaynağa ek olarak Murat Akyürek verilmektedir. 13.08.1945 yılında ADK tarafından derlenmiştir. Derlemenin yapıldığı tarihte Hacıbektaş ilçesi, Kırşehir’in Mucur ilçesine bağlı bir nahiyeydi. Hacıbektaş 1947’de ilçe olduğu halde TRT’de gerekli düzeltme yapılmadığından TRT THM Repertuvarı’nda yöre “Kırşehir/Mucur-Hacıbektaş” şeklinde kalmıştır. Rept. No: 4546

Penceresi Köşeli (Maviş) Türkü Sözleri

Penceresi köşeli (aman aman)
Elleri billur şişeli (maviş)
Sarardım muma döndüm (aman aman)
Ben bu aşka düşeli (maviş)

Susamış hanımlara su verin aman
Mini mini hanımlara yol verin aman
Susamış hanımlara su verin maviş
Mini mini hanımlara yol verin maviş

Pencereden bakıyor (aman aman)
Halkalı şeker atıyor (maviş)
Senin orda duruşun (aman aman)
Beni burda yakıyor (maviş)

Susamış hanımlara su verin aman
Mini mini hanımlara yol verin aman
Susamış hanımlara su verin maviş
Mini mini hanımlara yol verin maviş

Penceresi perdeli (aman aman)
Çiçek açmış zerdali (maviş)
Benim yari sorarsan (aman aman)
Ta ezelden sevdalı (maviş)

Susamış hanımlara su verin aman
Mini mini hanımlara yol verin aman
Susamış hanımlara su verin maviş
Mini mini hanımlara yol verin maviş

Nezahat Hekimci
Burdur

Hamit Çine tarafından derlenmiştir. Rept. No: 3461

Fark Etmez (İnsan Olan Kişi) Türkü Sözleri

İnsan olan kişi doğrudan şaşmaz
Gönlüne gözüne kötülük düşmez
Zulüm görmeyince bozası pişmez
Özü güzel olsun soyu fark etmez

Özledim tadını soframda balda
Arasam yarimi sardığım dalda
Yılda olsun bir kez vardığım elde
Ülkemde içtiğim suyu fark etmez

Sözlerin özünden gelir bilirim
İnce dostluğuna kurban olurum
Mutlak bir gün sana çıkar gelirim
Şehir kasabası köyü fark etmez

İçime düştü de gurbet sızısı
Ne haldedir acep Konya yazısı
Özledim demeyin ana kuzusu
Hala teyze emmi dayı fark etmez

Halaya girip de atalım nara
Elimi uzattım varmıyor yara
Gönlü güzel canlar düşmesin dara
Mangal yürek olsun boyu fark etmez

Gelmişiz dünyaya Adem donunda
Paslansın öfkemiz Yiğit yanında
Kavgaya girince er meydanında
Sonunda olacak zay-ı fark etmez

Ozan Harun Yiğit
Konya

Konya, Ilgın’a aittir.

İnsan (Oturup Şöyle Bir Düşün) Türkü Sözleri

Oturup şöyle bir düşün dünyayı
Gerçekten dünyaya yansıt aynayı
Hele bir gör şu mükemmel binayı
Evrenin kuruluş harcıdır insan

Daha kundağında ses verir sese
Gülücükler atar anne gel dese
Mutluktur hazdır aldığın buse
Evrenin kuruluş harcıdır insan

Onsuz düşünülmez dünyada hayat
Aklıyla haslolur her türlü icat
Onunla dengeye girer tabiat
Evrenin kuruluş harcıdır insan

Mekanlar keşfedip ülkeler kuran
cevher yüklü aklı fikrini yoran
Kendi yarasını kendisi saran
Evrenin kuruluş harcıdır insan

Uzayı keşfetmiş bilginin feri
Çeliği eritmiş alnının teri
Canlılar içinde müstesna yeri
Evrenin kuruluş harcıdır insan

İçinde mevcuttur her şeyin rengi
Emeğiyle anlam bulur bu döngü
Hiç bir varlık onun olamaz dengi
Evrenin kuruluş harcıdır insan

Doğruyu yanlışı ayırt ederek
Ehil elleriyle ilmi güderek
Aklıyla sırları çözmüş giderek
Evrenin kuruluş harcıdır insan

Değişmez kanundur aldığın feyiz
Biz köşe taşıyız ekmeğiz suyuz
Bir kez düşününüz ne olduk neyiz
Evrenin kuruluş harcıdır insan

Der İlhami kötülüğü bilerse
Nasıl ki ozonu gazla delerse
İnanın doğruyu yapar dilerse
Evrenin kuruluş harcıdır insan

İlhami Arslantaş
Kangal

Ben De Yoruldum Türkü Sözleri

Saklanmış yolların ardına gurbet
Gözlemekten gayrı ben de yoruldum
Gizlenmiş yılların ardına hasret
Özlemekten gayrı ben de yoruldum

Haber salamadım bir eşe dosta
Ağlar garip gönlüm hep kara yasta
Kaldım bir odada perişan hasta
Üzülmekten gayrı ben de yoruldum

Turnalara yol gösteren katardım
Gurbet elde aşk orucun tutardım
Bağı viran bülbül gibi öterdim
Üzülmekten gayrı ben de yoruldum

Devran Baba
Adana

İçmişem Bir Dolu Olmuşum Ayık Türkü Sözleri

İçmişem bir dolu olmuşum ayık
Düşmüşüm dağlara olmuşum geyik
Sana derim sana sürmeli geyik
Kaçma benden kaçma avcı değilim

Avcı değilim ki düşem izine
Kaça kaça kanlar indi dizine
Sürmeler mi çektin kömür gözüne
Kaçma benden kaçma avcı değilim

Sana derim sana geyik erenler
Bize sevda sana dalga verenler
Dilerim Mevla’dan onmaz vuranlar
Kaçma benden kaçma avcı değilim

Eyder Şah Hatayi’m uçan kaçandan
Zerrece korkmazız bu tatlı candan
Gidip da’vac’ olma atana benden
Kaçma benden kaçma avcı değilim

Şah Hatayi
Azerbaycan

Kaygusuz Abdal, Hatayi, Kul Himmet – Hayatı, Yaşamı, Eseri; Abdülbaki Gölpınarlı; İstanbul; 1962; sayfa 90