Hey Ağalar Kış M’olacak 2 Türkü Sözleri

(yar yar) Ağalar da kış m’olacak
(yar havar) Dağlar dumanlı dumanlı
Haber gelmiş nazlı yardan
Galbin gümanlı gümanlı

Gül topladım deste deste
Gülü yolladım dosta
Gülü bahçacıdan iste
Bahça zamanlı zamanlı

***

Mustafa Özgül, Salih Turhan ve Kubilay
Dökmetaş’ın hazırladığı Notalarıyla Uzun
Havalarımız adlı kitapta eser şu şekilde
aktarılmaktadır (Ankara 1996, s.58)
(Abdo Şahin derleyen bilgisiyle)

(yar yar) Ağalar da kışm’olacak
(yar havar) Dağlar dumanlı dumanlı
Haber gelmiş nazlı yardan
Kalbim gümanlı gümanlı

(yar yar) Gül topladım deste deste
(yar havar) Gülü yolladım dosta
Gülü bahçacıdan iste
Bahça zamanı zamanı

Abdo Şahin
Gaziantep

Barak. Son dizeyi kaynak, “Bahça damanlı damanlı” diye okuyor. Daman, kira ile tutulan ekili bağdır. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı THM Müdürlüğü tarafından derlenmiştir. Uzun Hava Rept. No: 8

Goca Çamın Gürlemesi Türkü Sözleri

Goca çamın gürlemesi dal ilen
Goç yiğidin eğlencesi yar ilen
Amanın netmeli nerelere gitmeli
Sarılıp öpmeli ilimon yar

Goca çamı yıkamadım budaktan
Çok istedim öpemedim yanaktan
Amanın netmeli nerelere gitmeli
Sarılıp öpmeli ilimon yar

Goca çamın çıralıca özü var
Sevdiğimin kömür gibi gözü var
Amanın netmeli nerelere gitmeli
Sarılıp öpmeli ilimon yar

Hasan Aslan
Burdur

Şahin Akay tarafından derlenmiştir. Rept. No: 4094

Niçin İnanmazsın Türkü Sözleri

Aşık olan aşık Hakkın tellalı
Niçin inanmazsın ey insanoğlu
Dört kapı kırk makam beyanda yolu

Üç noktadan aldı dersin haberi
Her gün çağırıyor Muhammet Ali
Emanettir size incitmen bari

Her daim geziyor onun yolunda
On İmamı zikrediyor dilinde
Sorarlar nizamda mahşer yerinde

Hemen seyrediyor cümle cihana
Sırrın vermiş olmuş deli divana
Göçüp gidececeğiz göremez daha

Burada söyliyek sözlerin azı
Kimi gıybet eder kimi garezi
Hakka doğru sever pek azdan azı

Hulusi’yem arzuhalim Allah’a
İnandım ezelden kandım Vallaha
Allah’tan olmuştur bulmam bahane

Aşık Hulusi
Samsun

Kızılırmak Can İncitme Türkü Hikayesi

Türküye konu olan olay yaklaşık olarak bundan 300-350 sene evvel geçer. Türkünün yaygın olduğu yöreler, Sivas ve Samsun bölgeleridir.

Birbirini seven iki gencin neş’e ve mutluluk içinde geçen düğünlerinden sonra gelin törenle delikanlının köyüne götürecektir. Gelin alayının yolu Kızılırmak üzerinde bir köprüden geçmektedir. Alay tam köprüden geçerken köprü yıkılır. Gelin Kızılırmak’ın bozbulanık suyunda kaybolur gider. Bütün aramalar boşunadır. Kızılırmak allı gelini sessizlerde boğmuş bırakmıştır. Dertli güvey bu ağıtı yakar.

Kaynak: Folklor ve Türkülerimiz – Mehmet Özbek

Neşet Ertaş
Kaman

Bu Gelen Yar Olaydı Türkü Sözleri

Helliden dağlar kamış
Yar bize gelem demiş

Bu gelen yar olaydı
Koynunda nar olaydı
Herkimiz bir könekte
Yakası dar olaydı

Helliden dağlar kamış
Yar bize gelem demiş

Bu gelen yara benzer
Boyu ceylana benzer
Koynunda bir çüt meme
Soyulmuş nara benzer

Helliden dağlar kamış
Yar bize gelem demiş

Bu gelen abalıdı
Ağzı merhabalıdı
Alemnen oynar güler
Bizimnen tobalıdı

Helliden dağlar kamış
Yar bize gelem demiş

Mehmet Özbek
Kerkük

Halay havası. Kerkük, Tezehurmatı nahiyesine aittir. Folklor ve Türkülerimiz – Mehmet Özbek, Ötüken Neşriyat A.Ş. Basımevi, Yayın Numarası: 91, Kültür Serisi: 7, 1975 (İkinci Basım), sayfa 519

Doktor Gelmiş Yaralarım Bağlıyor Türkü Sözleri

Doktor gelmiş yaralarım bağlıyor
Gurbet elde garip annem ağlıyor
Nazlı bacım kara yaslar bağlıyor

Aman doktor aman yaram derindir
Yaramı bağlayan allı gelindir

Aman doktor hançer derin işledi
Kan kurudu can çıkmaya başladı
Yaralarım göz göz oldu işledi

Aman doktor aman yaram derindir
Yaramı bağlayan allı gelindir

Salih Dündar
Erzincan

Bir Gurşun Atacağım Türkü Sözleri

Bir gurşun atacağım da
Durnamın ganadına
Gız seni alacağım da
O yarin inadına

Gurbanolim heyranolim
O yarin yürüşüne

Bir gurşun atacağım da
Durnamın sürüsüne
Vuruldum ölüyorum da
Güzelin birisine

Gurbanolim heyranolim
O yarin yürüşüne

Bir gurşun atacağım da
Durnamın ayağına
Gız sene ölüyorum da
Gel yanıma yanıma

Gurbanolim heyranolim
O yarin yürüşüne

Şefik Torungil
Erzurum

Suat Işıklı tarafından derlenmiştir. Rept. No: 1256

Yine Sevdiceyim Göynüne Uydu Türkü Sözleri

Yine sevdiceyim göynüne uydu
Cereme kesildi gözlerin eydi
Üç toptan mintanı gündeye geydi

Aldırdım elimden urumelliyi
Çifte benliyi

Daracık sokağı duman bürüdü
Herkes sevdiyini aldı yürüdü
Benim sevdiceyim burda bir idi

Aldırdım elimden urumelliyi
Keman kaşlıyı

Tepeler tepeler yüksek tepeler
Orda ya(ğ)mur yağar burda serpeler
Kulağına takmış zümrüd küpeler

Aldırdım elimden urumelliyi
Bal dudaklıyı

Ignacz Kunos
Yöresi Bilinmiyor

Türk Halk Türküleri (Oszmán – Török Népköltési Gyüjtemény, Masodık Kötet: Oszmán – Török Népmesék es Népdalok, Budapest 1889) – Ignácz Kúnos (Yayıma hazırlayan: Doç. Dr. Ali Osman Öztürk) – Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları (1.baskı), Ocak 1998, s.60-61